Sejm i senat w polskim parlamencie

Polski parlament składa się z dwóch izb – Sejmu oraz Senatu. Celem takiego podziału jest lepszy przesiew błędnych propozycji ustaw i reform. Najpierw ustawa, gdy już jej zarys powstanie, podąża na obrady do Sejmu, natomiast później, gdy Sejm ją odrzuci, wędruje do Senatu, który przeprowadza własne obrady, proponuje poprawki i również głosuje nad przyjęciem ustawy.

Jaka jest organizacja polskiego parlamentu?

Polski parlament złożony jest z dwóch izb, którymi są Sejm i Senat. Nad wszystkimi stoją marszałkowie – odpowiednio marszałek sejmu i marszałek senatu. Stoją oni także na czele prezydiów Sejmu i Senatu, które to składają się z ich właśnie oraz z wicemarszałków.