Jaka jest organizacja polskiego parlamentu?

Jaka jest organizacja polskiego parlamentu?

9 września 2019 0 przez major

Polski parlament złożony jest z dwóch izb, którymi są Sejm i Senat. Nad wszystkimi stoją marszałkowie – odpowiednio marszałek sejmu i marszałek senatu. Stoją oni także na czele prezydiów Sejmu i Senatu, które to składają się z ich właśnie oraz z wicemarszałków.

Polski parlament działa w takim sposób, że każdego dnia teoretycznie gotów jest do obrad. Pod przewodnictwem marszałka sejmu lub w zastępstwie marszałka senatu zbiera się wszystkich posłów i przystępuje do obrad. W wyjątkowych sytuacjach, np. przed wyborem prezydenta, zbiera się tzw. Zgromadzenie Narodowe, czyli połączone Sejm i Senat. Takie zgromadzenie może przyjąć lub odrzucić nowego prezydenta.